شما اینجا هستید
اجتماعی » نقش زن در توسعه ی پایدار

توسعه پايدار، توسعه اي است که نيازهاي نسل هاي کنوني را بدون خدشه وارد کردن به توانايي نسل هاي آينده در تامين احتياجاتشان برآورده کند.
توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می تواند موفقیت آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروه های اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد. در میان گروههای اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بدلیل نوع و نحوه ی ارتباط آنان با گروه های سنی جوانان، نوجوانان ،کودکان و نیز تاثیر نیم دیگر جمعیت ، یعنی مردان، از مهمترین و موثرترین گروههای اجتماعی به شمار می آیند، متاسفانه در فرهنگ کارورزی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به این مسئله کمتر توجه شده است و به همین دلیل زنان نتوانستند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم گیری ها دست یابند .
سواد، تندرستی، تغذیه صحیح، تامین مسکن در جامعه جزو نیازهای اساسی زن و مرد، دختر و پسر است . اگر در جامعه ای ضریب با سوادی، تندرستی ، شاخص های تغذیه و تامین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد ، بالا رود اما توزیع آن بین زن و مرد متعادل نباشد آن جامعه توسعه نیافته است . بهمین جهت مسئولین متوجه شدند که زنان نقش به سزائی در فرآیند توسعه دارند.
رسیدن به معیار توانمندسازی زنان در چارچوب تحلیل جنسیتی نیاز به یک حرکت همه جانبه دارد که شامل اصلاحات فرهنگی، اجتماعی، ساختار حقوقی و تغییر تدریجی باورها و ارزش ها و همچنین برنامه ریزی از پایین به بالا دارد . بهمین جهت امروزه دنیا با این واقعیت مواجه شده که زنان دیگر نمی توانند به عنوان عوامل نامریی در فرآیند توسعه به حساب آیند نقش آفرینی و توانمندیهای زنان در میزان موفقیت دولت های در حال توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری و پراکندگی درآمد فردی و حفظ محیط زیست سیاستگذاران کلان دولتی را وامیدارد تا زنان را از حصار نامریی بودن درآورد؛
نقش زنان در توسعه پایدار از موضوعاتی است که در نگاه جهانی به آن اجماع نظر وجود دارد و سالهاست که کشورهای توسعه یافته دنیا به آن توجه کرده و با چنین رویکردی به توسعه متوازن و پایدار دست یافته اند
بدیهی است که در کشور ماهم همزمان با دیگاه جهانی ، نگاه به زن و جایگاه آنان در فرایند توسعه ی پایدار دچار تغیراتی شده است ، اما هنوز در بطن جامعه ما با واقعیتی روبرو هستیم که زن را به عنوان نیروی انسانی فعال و تاثیر گذار بر نمی تابد ، دیدگاهی که با ایده آل توسعه فرسنگها فاصله دارد، و قطعا نمی تواند یاری گر کشور ما در رسیدن به مسیر توسعه باشد و بر فرهیختگان ، صاحب نظران و فعالان اجتماعی و رسانه ای ست تا با اهتمام کامل نسبت به این موضوع به ارائه ی راهکار و به تلاش در ایجاد فرهنگ مناسب با نفش زن در توسعه بپردازند

عصر مارون | فراتر از خبر کهگیلویه و بویراحمد