رکورد واردات قانونی تلفن همراه شکسته شد

طبق اعلام سایت و کانال همتا در دی ماه گذشته و پس از واردات ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه به صورت قانونی شکسته شد