اهواز- عصر مارون- سید شریف حسینی مشاور وزیر نفت از دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان بازدید کرد.
 • به گزارش عصر مارون: وی روز یکشنبه (۴ آذرماه ۱۳۹۷) وی ضمن بازدید از غرفه‌های نمایشگاه با مدیران و نمایندگان شرکت های حاضر در نمایشگاه گفت و گو کرد.

  وی پس از بازدید، در غرفه مناطق نفت خیز جنوب حضور یافت و در گفت و گو با خبرنگار مناطق نفتخیز جنوب گفت: سیاست های وزارت نفت بر اساس حمایت و استفاده از ظرفیت های داخلی بویژه در شرایط کنونی است.

  حسینی افزود: کیفیت این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل رشد قابل توجهی داشته است و زمینه ای برای تعامل همه جانبه برای ایجاد زنجیره توسعه در کشور است.

  مشاور وزیر نفت از دست اندرکاران برپایی این نمایشگاه بویژه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران قدردانی کرد.

  دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان روز پنجشنبه اول آذرماه ۱۳۹۷ آغاز به کار کرد و روز یکشنبه چهارم آذرماه به کار خود پایان داد.

  انتهای پیام/*