کهگیلویه-عصرمارون-مسئولیت اعضای جدید هیات امنای انجمن اهل قلم شهرستان کهگیلویه به مدت یکسال تعیین شد.
  • به گزارش عصر مارون : در جلسه ای که امروز با حضور رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه و اعضای جدید هیات امنای انجمن اهل قلم شهرستان برگزار شد،پس از بحث و تبادل نظر،به اتفاق آراء مسئولیت جدید اعضا برای فعالیت یکساله به شرح ذیل
    امید نوروزی اصل بعنوان رییس،
    مصطفی بهدارپور بعنوان نایب رییس،سیدعلی فرهادب بعنوان دبیر، سلیمان کریمی بعنوان خزانه دار،علی سینا برقک بعنوان بازرس تعیین شدند .

     

    انتهای پیام/*