اهواز- عصرمارون- بودجه پیش بینی شده اولیه، در آغاز طرح ایران- سیمیت 20 میلیون دلار برای 6 سال و در هفت استان کشور بوده است.
 • نویسنده : فاطمه کریمی
 • به گزارش خبرنگارعصرمارون – مسئول طرح ملی افزایش عملکرد و بهره وری گندم و نظام های گندم بنیان در ایران روزشنبه در بازدید نمایندگان فائو از مزرعه آزمایشی کشت گندم طرح «ایران- سیمیت» در دشت آزادگان تصریح کرد: پروژه سیمیت شامل ۲ بخش اساسی، «به نژادی» و ایجاد ارقام با پتانسیل عملکرد بالا و «کشاورزی حفاظتی» است.

  سید سعید پورداد گفت: به واسطه اجرای این طرح افزایش عملکرد گندم از ۲ طریق برنامه به نژادی و برنامه کشاورزی حفاظتی صورت می گیرد.

  پورداد در ادامه این بازدید با اشاره به اجرای طرح مشترک ایران و فائو برای بهبود عملکرد گندم آبی موسوم به سیمیت اظهار کرد: در این طرح سعی می شود که با توصیه و ترویج کشاورزی حفاظتی در وقت و هزینه ها و نهاده ها صرفه جویی شود، از سوی دیگر با توجه به مشکلات خاک که در زراعت کشور وجود دارد میزان ماده آلی خاک را افزایش دهد.

  وی با اشاره به پیشینه و جزئیات طرح سیمیت اضافه کرد: این پروژه با مشارکت فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) در سال زراعی گذشته در کشور آغاز شده که هدف آن افزایش ۲۵ درصدی عملکرد گندم است در استان هایی که به صورت دیم کاشته می شود و ۳۰ درصد افزایش در استان های که به صورت آبی کشت می شود.

  مسئول طرح ملی افزایش عملکرد و بهره وری گندم و نظام های گندم بنیان در ایران یادآور شد: آنچه مهم است، توسعه نتایج این مزارع آزمایشی به بیرون از محدوده طرح و بین کشاورزان است که امسال برنامه وسیعی برای آموزش کشاورزان و کارشناسان داریم.

  پورداد با بیان اینکه پروژه تا پنج سال آینده ادامه می یابد گفت: از استان های عمده تولید گندم آبی استان های خوزستان، فارس و گلستان و از استان های تولیدکننده گندم دیم نیز همدان، زنجان، قزوین و اردبیل در این طرح شرکت کرده اند.

  وی افزود: در این طرح وزارت جهاد کشاورزی، مراکز تحقیقات و بخش خصوصی و سازندگان ماشین آلات مشارکت دارند.

  مسئول طرح ملی افزایش عملکرد و بهره وری گندم و نظام های گندم بنیان در ایران بیان کرد: استقبال از طرح سیمیت بسیار عالی و فراتر از انتظار بود و نتایج اولیه در استان ها نشان می دهد که اهداف نهایی در افزایش ۳۰ درصدی عملکرد، محقق می شود.

  پورداد گفت: مطالعات کاهش مصرف آب در این طرح باید انجام شود، اما انتظار است در حال حاضر در میزان آب و نهاده ها و انرژی و زمان صرفه جویی شود.

  وی با اشاره به سابقه اجرای طرح سیمیت در سایر کشورهای جهان، گفت: مشابه این طرح در کشورهای مکزیک و هند نیز اجرا شده اما این تجارب بر اساس شرایط آب و هوایی بومی سازی شده است.

  مسئول طرح ملی افزایش عملکرد و بهره وری گندم و نظام های گندم بنیان در ایران  ادامه داد: به دلیل ویژگی های خاص خوزستان از نظر سطح و میزان تولید، تعداد پلتفرم های اجرا شده در آن بیشتر است، دراین استان یک پلتفرم در صفی آباد دزفول، چهار پلتفرم آموزشی ترویجی در دشت آزادگان، شوش و کشت و صنعت های بهشتی و رجایی دیده شده است.

  مسئول ملی طرح سیمیت، تاکید کرد:اجرای طرح مشترک ایران و مرکز بین المللی سیمیت، مرداد ماه امسال، در پنجاه و نهمین جلسه کمیته فنی گندم کشور به تایید رسیده است. در این طرح سه اصل مهم فائو در کشت زراعت شامل حذف گاو آهن برگردان ( کشاورزی حفاظتی)، حفظ ۳۰ درصدی بقایای گیاهی و تناوب در کشت رعایت می شود.

  انتهای پیام/*