زندگی در شهرها و به ویژه کلان شهرها الزمات و البته مرارات هایی برای بسیاری از شهروندان به همراه دارد. در این میان زندگی در شهرها و کلان شهرها برای تهی دستان با ده ها و بل با صدها رنج و مشقت و دشواری همراه است. این تهی دستان که عموماً به دلایلی چون نداشتن شغل مناسب یا مشاغل بسیار کم درآمد، فقر گسترده، بی سوادی یا کم سوادی، زندگی در محله های فقیر نشین و حاشیه نشین، عدم دسترسی به بسیاری از خدمات و فرصت ها و امکانات شهری، نداشتن مسکن مناسب و از همه مهم تر طرد شدگی اجتماعی فقط زنده اند و هیچ لذتی از زندگی نمی برند و همواره در رنج و عذاب و سختی رزوگار خویش را سپری می کنند.
 • نویسنده : سید نورالله موسوی نیا کارشناس و پژوهشگر حقوق شهری
 • زندگی در شهرها و به ویژه کلان شهرها  الزمات و البته مرارات هایی برای بسیاری از شهروندان به  همراه دارد. در این میان زندگی در شهرها و کلان شهرها برای تهی دستان با ده ها و بل با صدها رنج و مشقت و دشواری همراه است. این تهی دستان که عموماً به دلایلی چون نداشتن شغل مناسب یا مشاغل بسیار کم درآمد، فقر گسترده، بی سوادی یا کم سوادی، زندگی در محله های  فقیر نشین و حاشیه نشین، عدم دسترسی به بسیاری از خدمات و فرصت ها و امکانات شهری، نداشتن مسکن مناسب و از همه مهم تر طرد شدگی اجتماعی فقط زنده اند و هیچ لذتی از  زندگی نمی برند و همواره در رنج و عذاب و سختی رزوگار خویش را سپری می کنند.
  از سوی دیگر، در هر بحران اقتصادی اولین گروهی که  بیشترین ضرر و زیان و بل آسیبب متوجه آنان است همین تهی دستان هستند که همان اندک سرمایه و دارایی خویش را نیز در می بازند و همه چیز از کف شان می رود و می مانند با انبوهی از مشکلات و گرفتاری  از یک طرف و انبوهی از غم و غصه از سوی دیگر. به عبارت دیگر، هز چه قدر شرایط اقتصادی سخت و سخت تر می شود این تهی دستان اَند که  روزگارشان سیاه تر از گذشته می شود.
  برخی آمارها حکایت از این واقعیت تلخ دارند که  هم اکنون درمناطق شهری کشور حدود ۲۰ میلیون نفر در حاشیه ها و سکونت گاه های غیر رسمی با شرایط بسیار ناگوار و دشوار زندگی می کنند.  بر این ها بیافزایید خط فقر ۵ میلیون تومانی در کلان شهرها را  به گونه ای که آن وقت با یک محاسبه سطحی و سرانگشتی می توان دریافت که دست کم ۲۰ میلیون تهی دست شهری در ایران زندگی می کنند. از سوی دیگر هر روزه به دلیل مهاجرت های گسترده ای که از  سکونت گاه های روستایی به سمت سکونت گاه های شهری صورت می گیرد بر تعداد تهی دستان شهری افزوده می شود و این یعنی گسترده شدن دایره تهی دستی شهری در کشور.
  زندگی روزمره  بخش عمده ای از این تهی دستان شهری با مشاغل کاذب  و خطرناک مانند دست فروشی، دوره گردی، دادزنی، مسافرکشی، زباله جمع کنی، مواد فروشی، و حتی گدایی سپری می شود. همچنین  برخی از این تهی دستان بیکار و سرگردان در میادین و خیابان های شهر به پرسه زنی می پردازند و نا امید و خسته هیچ طرح و برنامه ای برای زندگی خود ندارند.
  تهی دستان شهری به دلایلی که در بالا بر شمرده شد همواره با انواع مشکلات حادی چون بیماری های طولانی مدت، بدهکاری به دیگران و موسساتی چون بانک، ناتوانی در پرداخت اجاره بها، سوء تغذیه، افسردگی، اضطراب و ناتوانی در برطرف نمودن مشکلات خود روبرو هستند. و بزرگ ترین مشکل آنان این است که فریاد و صدای شان به جایی نمی رسد و از این رو  فریاد رسی هم ندارند!!!
  در تحولات سیاسی  نقشِ تهی‌دستان شهری، نقش تعیین‌کننده‌ای است. مهم این است که چه گروه و با چه اهدافی آن را به‌خدمت بگیرد.
  اگر حزب پرولتاریا بتواند اِعمالِ هژمونی بکند، اینان متحدین نزدیک طبقه کارگرند. و اگر به‌خدمت بورژوازی و جریانات ارتجاعی درآیند، بازوی سرکوب ارتجاع خواهند.

  ارسال کننده: واحد خبر عصر مارون