مردم تا زمانی که با ولایت فقیه باشند گمراه نخواهند شد ۰۹ دی ۱۳۹۷

مردم تا زمانی که با ولایت فقیه باشند گمراه نخواهند شد

مردم تا زمانی که با ولایت فقیه باشند گمراه نخواهند شد و باید دید ایشان چه از ما می خواهند و وظایف خودمان را بشناسیم و به آن عمل کنیم و مواظب باشیم در میدان دشمن نیفتیم، چون فتنه‌ها همواره بوده و در آینده خواهد بود.

ایلام
دولت برای بازگشایی مرز چیلات اهتمام جدی دارد ۰۹ دی ۱۳۹۷

دولت برای بازگشایی مرز چیلات اهتمام جدی دارد

با رونق گرفتن مرز بین المللی مهران و توسعه مراودات تجاری و بازرگانی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق توسعه بازارچه های مرزی در دستور کار قرار گرفت.