باحذف ورقهای آزبستی و جایگزینی ورقهای کاپوزیتی-افزایش راندمان و بهسازی برجهای خنک کن نیروگاه رامین اهواز- اهواز- عصرمارون
افزایش راندمان و بهسازی برجهای خنک کن نیروگاه رامین اهواز ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
باحذف ورقهاي آزبستي و جايگزيني ورقهاي كاپوزيتي

افزایش راندمان و بهسازی برجهای خنک کن نیروگاه رامین اهواز

اهواز- عصرمارون - اين نيروگاه با حذف ورقهاي آزبستي و جايگزيني ورقهاي كامپوزيتي و پلی پروپیلن  ضمن افزايش راندمان برجهاي خنك كن آب گردشي واحدهاي توليدي در راستاي صيانت از محيط زيست گام برمي دارد.