حضور ۵۶٧ ناشر داخلی و خارجی در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان خوزستان- اهواز- عصرمارون
حضور ۵۶٧ ناشر داخلی و خارجی در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان خوزستان ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

حضور ۵۶٧ ناشر داخلی و خارجی در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان خوزستان

اهواز- عصرمارون- معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از حضور ٥٦٧ ناشر داخلی و خارجی در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان خوزستان خبر داد.