عصر مارون- اهواز-امام رضا- آغازفعالیت‌های اولین شبکه ماهواره‌ای آستان قدس رضوی-افزایش زائران خارجی با فعالیت شبکه ماهواره‌ای امام رضا(ع)
افزایش زائران خارجی با فعالیت شبکه ماهواره‌ای امام رضا(ع) ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
آغازفعالیت‌های اولین شبکه ماهواره‌ای آستان قدس رضوی

افزایش زائران خارجی با فعالیت شبکه ماهواره‌ای امام رضا(ع)

خوزستان- عصر مارون - فعالیت‌های اخیر رسانه‌ای آستان به‌ویژه شبکه برون‌مرزی امام رضا (ع) در افزایش 15 درصدی زائرین عرب‌زبان و ایجاد ارتباط عمیق با آنان در سال 97 تأثیرگذار بوده است.