پنج شنبه، 1 اسفند، 1398

تیم رسانه ای هاشمی پور در باتلاقی خود خواسته

سید محمد موحد و تشکیلات حامی این شخص سابقه زیادی در سیاست کهگیلویه بزرگ دارند و راه و چاه را به خوبی از هم تشخیص می دهند و بی گدار به آبی نمی زنند که توانایی عبور از آن را نداشته باشند
تیم رسانه ای هاشمی پور در باتلاقی خود خواسته

سید محمد موحد و تشکیلات حامی این شخص سابقه زیادی در سیاست کهگیلویه بزرگ دارند و راه و چاه را به خوبی از هم تشخیص می دهند و بی گدار به آبی نمی زنند که توانایی عبور از آن را نداشته باشند

یکی از مهمترین چالش ها و نگرانی های تیم رسانه و مشاورین عدل هاشمی پور نگرانی آنها از نزدیکی و دوستی اصلاح طلبان به جریان سید محمد موحد می باشد.
تیم رسانه‌ای عدل هاشمی پور در ادامه روند انتخابات کهگیلویه دچار استیصال و سردرگمی شده اند و هر روز خود را در باتلاق خود خواسته غرق تر می بینند.

با شروع غیر رسمی تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه کهگیلویه بزرگ تیم رسانه‌ای عدل هاشمی پور با مطرح شدن رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب سعی در تخریب سید محمد موحد و ایجاد شک و شبهه با این کلید واژه که موحد عامل اصلی رد صلاحیت این چهره‌های اصلاح‌طلب است.
سعی در ایجاد حس بدبینی نسبت به سید محمد موحد در بین هواخواهان نیروهای اصلاح طلب داشتند و به همین دلیل دست به انتشار چنین شایعات و اخبار جعلی می زدند
در روزهای پایانی روند بررسی تایید صلاحیت ها و با آمدن دکتر دهبانی به کارزار انتخابات تشکیلات انتخاباتی سید محمد موحد و رسانه‌های حامی ایشان واکنش مثبتی به این موضوع نشان داده اند و بر این باورند که این اتفاق عاملی برای برگزاری انتخاباتی پرشور تر در کهگیلویه می باشد.
در حالی که احساس نگرانی شدیدی در بین حامیان و تیم رسانه‌ای عدل هاشمی پور به گوش می‌رسد و این موضوع نشان از آن دارد که چه اشخاصی و با چه اهدافی این موضوع را پشتیبانی و هدایت می‌کردند و چه سیاست های مبتدیانه ای را در اصول کاری خود قرار دادند فارغ از آنکه بدانند سید محمد موحد و تشکیلات حامی این شخص سابقه زیادی در سیاست کهگیلویه بزرگ دارند و راه و چاه را به خوبی از هم تشخیص می دهند و بی گدار به آبی نمی زنند که توانایی عبور از آن را نداشته باشند و با توجه به شناخت کاملی که از جامعه و چهره ها و اشخاص اصلاح طلبی دارند.
مهره های اصیل اصلاح‌طلبی هم جریانات سیاسی را بهتر می شناسند و در گرداب کذایی تیم رسانه ای عدل گرفتار نمی شوند و بی تردید در تصمیم گیری های سیاسی خود این موضوع را مدنظر قرار دادند و موضع گیری هایی که سران این جریان با ریشه در کهگیلویه بزرگ انجام دادند خود گواه بر آب در آهون کوبیدن تیم رسانه ای هاشمی است.

مجتبی حافظی 

نوشتن دیدگاه