پنج شنبه، 1 اسفند، 1398

هاشمی پور خشت اول را کج نهاد

تیم انتخاباتی هاشمی پور با لغو یکطرفه مراسم سخنرانی این نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دهدشت ،پیام شکست پیش از موعد را به فضای جامعه مخابره کرد.
هاشمی پور خشت اول را کج نهاد

تیم انتخاباتی هاشمی پور با لغو یکطرفه مراسم سخنرانی این نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دهدشت ،پیام شکست پیش از موعد را به فضای جامعه مخابره کرد.

به گزارش واحد خبر عصر مارون،در حالی که برنامه نطق های انتخاباتی کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ در روزهای گذشته انجام شده بود عدل هاشمی پور به طور یک طرفه و بدون توجه به مُرِّ قانون، برنامه اولین نطق انتخاباتی خود را به هم زد.

تیم تبلیغاتی و رسانه ی این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات با عربده کشی در فضای مجازی و شارلاتان بازی و غوغاسالاری های رسانه ای سعی در فریب افکار عمومی به کرسی نشاندن خواسته ی غیر قانونی خود دارند.

به هر صورت صبح سرد پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ماه گذشت و عدل هاشمی پور با پشت پا به قانون اولین نطق انتخاباتی اش را انجام نداد.
این روزها تحرکات تیم تبلیغاتی عدل هاشمی پور حواشی زیادی در سطح شهرستان و حتی کشور به وجود آورده است.
رسانه ملی دو بار به حواشی تحرکات غیرقانونی تیم تبلیغاتی عدل هاشمی پور واکنش داد که بازخوردهای بسیاری در فضای مجازی و رسانه ای در بین کاربران کهگیلویه و بویراحمدی داشت.
گویا تبلیغات و تحرکات این تیم انتخاباتی بدون حاشیه پیش نمی رود.
مساله ای که وارد فاز جدیدی از حواشی انتخاباتی شده و به سرعت در حال تغییر جو آرام شهرستان و منطقه به پیش می رود.
عدل هاشمی پور با لغو اولین سخنرانی اش در دهدشت از استقبال سرد مردم فرار کرد و به ذعم تیم تبلیغاتی اش برای احیای اردوگاه انتخاباتی اش زمان خرید.

تیم انتخاباتی هاشمی پور با لغو یکطرفه مراسم سخنرانی این نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دهدشت ،پیام شکست پیش از موعد را به فضای جامعه مخابره کرد.

نوشتن دیدگاه